Không rõ liệu lồng Faraday của Tyler có thể chặn được sóng Wi-Fi, vốn có bước sóng ngắn hơn tín hiệu điện thoại hay không, vậy nên vẫn có khả năng những người ở quán bar của anh vẫn kết nối được với Internet.