Mời độc giả cùng nhìn lại hành trình lên đỉnh và xuống dốc không phanh của Yahoo qua Infographic dưới đây.