Tim Cook cần dành thời gian cho Ấn Độ nhiều hơn chứ không nên chỉ quan tâm đến thị trường Trung Quốc.