Liệu tình trạng trên có để lại hậu quả về lâu về dài liên quan đến sự an toàn của dân cư sống trong và xung quanh nó hay không?