Cùng ghé qua những dòng phân tích về quá trình hoạt động cũng như thành tựu mà họ đã đạt được, góp phần rất lớn vào công cuộc nghiên cứu và phát triển khoa học của thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng.