Theo tuyên bố của nhóm phát triển, chiếc bút thông minh Cronzy Pen sau khi hoàn thiện công nghệ có thể tạo ra tới 16 triệu màu bằng cách kết hợp các hộp mực bên trong.