Salesforce vừa mới mua lại ứng dụng văn bản Quip với giá 750 triệu USD, nhưng đằng sau là tham vọng lớn hơn rất nhiều.