Intel tuyên bố: "Bạn cần phải ngừng sử dụng chiếc đồng hồ này và đem trả lại ngay lập tức".