Một công ty đã chết lại dám đi kiện Apple, chuyện chỉ có ở Trung Quốc.