Với mức giá chính hãng khoảng 16 - 17 triệu đồng, BlackBerry Priv đang ngày càng nằm xa tầm tay người dùng Việt.