Nữ hoàng Anh Elizabeth II hầu như chẳng bao giờ tự đăng ảnh, trạng thái trên tài khoản The Royal Family nhưng nếu bà phải làm điều đó bà sẽ sử dụng một chiếc iPad.