Ban đầu, LG được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1958, lấy tên gọi là Lucky-Goldstar. Và phải mãi cho tới năm 1995, công ty này mới rút gọn tên gọi thành LG như ngày nay.