Trong suốt sự nghiệp của mình, nhiếp ảnh gia đường phố này đã giành được không dưới 280 giải thưởng lớn nhỏ cho những tác phẩm và đóng góp của ông.