Thông tin chi tiết về phiên bản mobile của GTX 1080 lộ diện hoàn toàn.