Hạnh phúc có nhất thiết phải đi xa mới có thể tìm được? Câu chuyện nhỏ dưới đây có thể sẽ cho bạn lời giải đáp.