Cùng xem thiết kế độc đáo thế hệ mới của Sphero, đóng vai trò quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho con người trong nhiều lĩnh vực trên thế giới.