Đây là 5 công ty đang tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng về một thế giới xanh sạch đẹp.