Có vẻ Mỹ và Nga sẽ không còn độc bá trong cuộc đua mang tính cách mạng này nữa.