MacOS tuy rất tinh tế nhưng trong nó vẫn có những tính năng rất nhỏ không tốt bằng Windows.