Hãng cung cấp ứng dụng gọi xe Uber đang triển khai một chương trình cho vay tiền mua xe ô tô tại Việt Nam để tạo ra một thế hệ lái xe mới. Việt Nam là đất nước mà xe máy nhiều hơn 16 lần so với ô tô.