OpenAI cho biết mục đích của họ là tạo ra một con robot có thể làm việc nhà và chơi game.