Dù cầu kính rất đẹp nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đi trên nó. Và đừng tưởng chỉ con người mới mắc chứng sợ độ cao, những chú cún cưng của chúng ta cũng bị đấy.