Hay nói cách khác là những tỷ phú không thèm cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học.