iOS 10 được đánh giá là bản cập nhật có nhiều thay đổi nhất từ trước tới nay, mà Apple dành cho người dùng iPhone / iPad.