Theo đó, xăng RON 92 bán lẻ đến người tiêu dùng không cao hơn mức 16.160 đồng/lít.