Thực chất, trước thời điểm tháng 6/2007, thế giới đã đón nhận tới 2 chiếc iPhone "hợp lệ" khác nhau...