Lần đầu tiên GPU dành cho laptop có dung lượng lên tới 8GB.