Đó là mức giá dành cho phiên bản 8GB của AMD RX480.