Hóa ra, đóng một chiếc du thuyền cũng không khác việc lắp một bộ Lego kích cỡ siêu lớn là bao.