Một thành phố ngoại ô Tokyo vừa thông báo sẽ hỗ trợ phụ nữ chi trả phí đông lạnh trứng nhằm nâng cao tỉ lệ sinh ở đất nước này.