Không cần phải đăng nhập Windows vẫn có thể chạy ứng dụng như bình thường.