Có thể so sánh một con chip này như một căn phòng với 1.000 máy tính.