Tôi đã đội một chiếc mũ bảo hiểm giá 400.000 USD và những gì nó đem lại khiến tôi cực kỳ phấn khích.