Những kẻ buôn lậu ranh ma này ngày càng nghĩ ra nhiều thủ đoạn và chiêu trò để đạt được mục đích buôn bán phi pháp của mình.