Có vẻ như tính năng được mong đợi nhiều nhất trên iOS 10 chỉ được sử dụng nhằm đánh lừa trải nghiệm người dùng.