Ở tuổi 20, Ted Leonsis nghĩ rằng ông đã thành công. Ông vừa bán công ty đầu tiên của mình với giá hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, một tai nạn đã khiến ông thay đổi.