Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hệ thống thu phí đường bộ và hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa được giao nghiên cứu đề nghị của VNPT.