Có thể việc cài mới Windows trong tương lại sẽ không phải mất nhiều thời gian như trước.