Samsung vừa mua lại công ty cung cấp dịch vụ đám mây Joyent. Giới chuyên gia dự đoán gã khổng lồ Hàn Quốc đang chuẩn bị cho "the next big things" tiếp theo.