Có thể Google mới đạt được rất nhiều thành tựu lớn trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, như xe tự lái hay AlphaGo. Nhưng nếu so với IBM Watson thì Google cũng chỉ như đứa trẻ mới lớn.