Đây là lời khuyên mà nhà sản xuất Resident Evil 7 dành cho người chơi.