Thay đổi nhỏ này sẽ giúp Facebook tiến gần hơn đến mục tiêu "kết liễu" các kho ứng dụng hiện nay.