Google đã từng muốn thâu tóm Twitter để tăng sức mạnh cho mạng xã hội Google+ của mình, nhưng ý định đó đã thất bại.