Trang tin Tech Insider đã giật một cái tít rất kêu: "Ngạc nhiên chưa, Trái Đất có tới 2 Mặt Trăng". Nhưng sự thực có phải như vậy?