Nếu áp dụng được các kỹ năng của những người lính cứu hỏa trên trong cuộc sống hằng ngày, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống.