Tham gia vào chương trình, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về máy tính, tản nhiệt nước và bàn phím cơ.