Đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc như vậy xảy ra khi động vật trở thành trò tiêu khiển trong các bức ảnh tự sướng của con người.