Đàn ông thực ra lãng mạn hơn nhiều so với những gì phụ nữ từng nghĩ. Điều này tưởng chừng như vô lý nhưng lại là kết quả của một cuộc nghiên cứu hoàn toàn nghiêm túc.