Chương trình săn lỗi nhận thưởng "Hack the Pentagon" của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thành công rực rỡ sau khi các hacker mũ trắng tìm ra tới 100 lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng của Lầu Năm Góc.