Giá bán dành cho YI Dome Camera của Xiaomi vẫn là một ẩn số.